Användarvillkor

Mineraler

Mineraler kan vara essentiella eller icke-essentiella och som namnet antyder är de essentiella viktiga att få i sig, annars kan man få fysiologiska symptom.

Generellt är mineraler mineralämnen som man behöver mycket av, som till exempel kalcium och magnesium. Ämnen såsom selen och zink är däremot spårämnen som kroppen behöver mindre än 100 mg av dagligen.