Kiropraktik som behandling och rehabilitering

söndag 08 augusti    Inga kommentarer

Kiropraktik uppfanns på 1890-talet och är en sorts behandling för att hjälpa patienter med smärtor i rygg, nacke, axlar och övriga problem med rörelser. Kiropraktiken kom till Sverige år 1921 och idag finns ca 300 praktiserande kiropraktorer med en godkänd licens i Sverige. Kiropraktik rekommenderas ibland av läkare men du kan även hitta en och boka ett möte själv.

Vad är Kiropraktik?

Kiropraktik är en sorts behandling som används för att förebygga, behandla och rehabilitera problem som är kopplade till dina rörelser. Vanliga problem som kiropraktik används för att behandla är smärtor i nacke, axlar och rygg. Om du har dessa problem kan du alltså gå till en så kallad kiropraktor. Det område som behandlas inom kiropraktik är ryggraden, och oftast används inga speciella verktyg för behandlingen, den utförs manuellt, alltså är det bara händerna som används. Kiropraktik går ut på att diagnostisera, behandla, rehabilitera och att förebygga smärtor i framtiden. Vissa kiropraktorer har landstingsavtal som kan hjälpa patienter att få en patientavgift. Några sjukvårdsförsäkringar täcker kiropraktik.

Kiropraktikens historia

D.D. Palmer sägs vara kiropraktikens grundare och han ska ha grundat kiropraktiken på 1890-talet, men ryggrads manipulation ska ha använts som behandling betydligt längre. De gamla grekerna trodde att ryggraden ofta var en anledning till att man blev sjuk, och Hippokrates har sagt “Få kunskap om ryggraden, för detta är grunden för många sjukdomar.” Den första patienten som D.D. Palmer behandlade hade nästan helt förlorat hörseln några år tidigare och kände ofta att ryggen knäppte. D.D. Palmer trodde att de två sakerna var länkade och tittade noga på patientens rygg, han såg ett fel med ryggen och behandlade med hjälp av kiropraktik, och patientens hörsel återvände.

I Sverige har kiropraktik funnits sedan 1921. Kiropraktiken introducerades här när två svenskar som utbildats i USA återvände till Sverige med kunskapen. I början var det väldigt få som trodde på behandlingssättet, och det tog 50 år innan Medicinal Ansvars Kommitten, MAK, 1971 gav ett förslag till regeringen att kiropraktorer skulle få jobba på sjukhus som ett försök. 1982 Avsatte regeringen 800 tusen kronor för att ett prov skulle genomföras där kiropraktorer i Karlstad och Huddinge kommun skulle få jobba på sjukhus. Provet kom aldrig igång. Idag är kiropraktorer som har utbildats på en godkänd utbildning medlemmar i organisationen:Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation, LKR.

Vilken utbildning har godkända kiropraktorer?

En godkänd kiropraktor har gått på en utbildning som är godkänd av kiropraktorernas eget internationella kontrollorgan “Council on Chiropractic Education”. Dessa utbildningar finns i Danmark, England, Frankrike, USA, Kanada, Nya Zeeland och Australien. Svenska kiropraktorer som har gått utbildningen har bildat Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation, förkortat som LKR. LKR har idag ungefär 300 praktiserande medlemmar. Kiropraktorer har sedan 1983 utbildats vid Skandinaviska Kiropraktorhögskolan i Solna, men den utbildningen är inte godkänd av CCE och ger inga akademiska poäng. Om du har utbildat dig där så kan du ansöka om legitimation från socialstyrelsen och om du får det så anses utbildningen vara internationellt godkänd.

Hur ser ett vanligt besök hos en kiropraktor ut?

När du har problem med rygg, nacke eller andra smärtor relaterade till rörelse kan du gå till en kiropraktor. Kiropraktorn frågar oftast en mängd frågor relaterade till smärtan men även din hälsa överlag. Några exempel på frågor en kiropraktor kan fråga dig är om dina nuvarande besvär, dina tidigare besvär, om du har några sjukdomar, om du har ett krävande arbete eller fritidsaktiviteter. De kan även fråga om du tar läkemedel och i så fall vilka. Därefter tittar de på dina muskler och nervsystem för att se hur det fungerar, så att de sedan kan dra en diagnos och börja behandla.

Var hittar du kiropraktorer?

Det flera sätt att hitta kiropraktorer på, Idrottsskadeexperten är en hemsida där du kan bland annat hitta kiropraktorer i olika städer. Om du bor i Stockholm kan du boka kiropraktor i Stockholm här. Ett annat sätt att hitta en kiropraktor är att få remiss från en läkare, men det kan vara krångligare än att bara boka ett besök genom att ringa och boka en tid direkt från kiropraktorn. Eftersom det endast finns 300 stycken praktiserande kiropraktorer som är godkända av CCE i Sverige kan du behöva åka en bit om du bor långt från en större stad. Kiropraktik är vanligast i västerländska länder, så där är det lättast att hitta kiropraktorer.

Kritik mot kiropraktik

Genom åren har kiropraktik fått en hel del kritik. Argumenten mot kiropraktik är bland annat att det saknas vetenskapligt stöd och välgjorda studier för metoden. Motståndet säger att det endast finns bevis för att de hjälper med muskuloskeletala besvär. Det finns dock vetenskaplig grund för behandlingsmetoderna som används inom kiropraktik som hjälper mot smärta i lägre ryggen. Studier har dock visat att behandling av ryggsmärtor fungerar bättre än placebo. Läkare Edzard Ernst har sagt att kiropraktisk behandling endast har effekt vid smärtor i nedre delen av ryggraden. En del behandlingar kan vara olämpliga om du till exempel har en hjärtsjukdom eller om du är gravid.

Avslutningsvis

För att sammanfatta kan man säga att kiropraktik är ett sätt att behandla smärtor vid rörelse. Du kan boka en tid hos en kiropraktor via en remiss från läkare eller via hemsidan som är länkad i texten. Hos en kiropraktor får du ofta berätta om dina smärtor och andra hälsorelaterade problem innan du börjar en behandling. Efter det får du en diagnos och en behandling. Efter ett besök hos en kiropraktor kan du känna träningsvärk eller bli trött.

Kommentera