Därför blir du lycklig av att träna

torsdag 11 juni    Inga kommentarer

Alla vet att man mår bättre av träning, och att träning bör vara en del av den vardagliga rutinen. Man blir starkare, smidigare och kan kontrollera sin vikt. Forskare har dessutom funnit att träning gör en lycklig, att det är bra för den mentala hälsan. Det är ett faktum som många har upplevt, att man ser fram emot den där speciella känslan efter ett avslutat träningspass. Känslan av att man åstadkommit något viktigt, att man mår bra – och att man är lycklig.

 


 

 

laughingTräning i olika former har vid flera tillfällen använts för att bota depressioner. I en undersökning där man hade tre försöksgrupper fann man att den grupp som inte tog några mediciner utan bara fokuserade på träning hade färre återfall än de som tog medicin, även om de också tränade. Från detta kan man därför dra slutsatsen att träning kan ha stor inverkan på hur man mår, den kan göra en lyckligare. Det finns olika orsaker till varför detta sker:

 

Frigör dina Lyckohormoner

Till att börja med frigörs endorfiner i hela kroppen, och speciellt hjärnan, när man tränar. Man har scannat personer före och efter träning för att se vad som händer i hjärnan, och konstaterade då en klar ökning av endorfiner i den del av hjärnan som handskas med känslor. Dessa kallas för lyckohormoner, må-bra hormoner eller kroppens eget morfin – just för att de ger en känsla av tillfredställelse och lycka. Bland annat minskar hormonerna stress, något som är en stor orsak till depressioner eller att man helt enkelt känner att man inte klarar av vardagen. Genom att träna kommer man att ha fler endorfiner som påverkar en positivt och gör att stressen minskar, vilket i sin tur gör att man blir lyckligare. Dessa hormoner är därtill i viss utsträckning smärtstillande.

 

Ger en känsla av välbehag

Nära besläktat med effekten av endorfiner är substansen Seratonin, som kroppen använder för att kommunicera med hjärnan. Det behövs för att reglera aptiten, sömnen och humöret, och flera andra vitala funktioner. Faktum är att man ger serotonin som en behandling mot depression, eftersom högre halter gör att man mår bättre. Produktionen av denna substans ökar också när man tränar, vilket gör att man blir lyckligare eller får en känsla av välbehag.

 

Känn kontroll över din kropp

Som tillägg till de kemiska reaktionerna i kroppen som träning medför så finns det också andra teorier om varför träning gör en lycklig. Bland annat så är det känslan av att man har kontroll över sin kropp och sitt liv. Speciellt när det används för att bota depression, eller i alla fall överkomma känslor av nedstämdhet. Genom att göra något positivt för sig själv så blir man glad, oavsett om man inte ser fysiska resultat med en gång. Det samma gäller för den som tränar för att gå ner i vikt. Man tillåter inte sig själv att ge upp, utan fortsätter med det man föresatt sig. Att man sedan också ser resultat på vågen, eller andra mål man satt sig, gör bara det hela så mycket bättre.

 

Ett kort träningspass räcker

Det allra bästa är om man tränar dagligen, detta hjälper till att hålla känslan av tillfredsställelse och lycka på en jämn nivå. Det räcker med några minuters aktivitet för att man ska se skillnad, och må bättre. Men om man inte har tid med detta så bör man i alla fall försöka planera in ett par, tre dagar i veckan då man kör igenom kroppen. De första tjugo minuterna är viktigast menar forskarna, det är då man frigör flest endorfiner och andra substanser. Men effekten sitter i långt efter man avslutat sitt träningspass, så om man rör på sig varje dag så hinner man nästan inte bli stressad eller nedstämd.

Taggar:

Kommentera