Yoga påvisar samma positiva effekter som intensiv träning

tisdag 24 mars    Inga kommentarer

De allra flesta är medvetna om att vad de äter kan ha ett avgörande inflytande på deras hälsa. Många lägger stor vikt på olika dieter, och ser till att ha en balanserad, sund kost. För att verkligen få en stark och frisk kropp måste man även lägga till fysisk träning. Allt detta tillsammans kan ha en god inverkan på hälsan. Vilken form av motion man väljer spelar också roll – styrketräning har inte samma effekt som löpning, även om båda är nyttiga.

 


 

yogaForskning har kommit fram till att yoga kan vara en bra form av träning för att undvika hjärt- och kärlsjukdomar. Varje år drabbas ett stort antal människor av hjärtattacker och andra problem, men en hel del av dessa skulle ha kunnat undvikas. Återigen kommer man tillbaka till sund kost och rätt träning. Men det finns många som känner att de inte orkar med hård kardio-vaskulär träning, och att det kan föra med sig andra problem. Eller så vill man bara ha ett alternativ för sin träning. Oavsett anledningen kan yoga vara svaret.

 

Samma eller liknande effekt som intensiv träning

Forskare i Holland och Amerika har gjort en blindundersökning av 37 olika fall. I korta ordalag har de kommit fram till att yoga kan ha samma effekt på kroppen, framför allt hjärtat, som cykling och snabba promenader. Man jämförde kroppens funktioner och reaktion på personer som inte tränade överhuvudtaget och de som gjorde yoga. Resultaten visar att risken för hjärtproblem minskar avsevärt med yoga, jämfört med ingen träning alls. Dessutom minskar även mängden kroppsfett när man praktiserar yoga, mätt som BMI (body mass index). BMI har länge varit en faktor som man kopplat samman med hjärtproblem.

 

Förbättrat kolesterolvärde

Det goda kolesterolet ökade, vilket i sin tur leder till lägre dåligt kolesterol. Patienterna gick ner i vikt, och blodtrycket sänktes. Allt detta visar att yoga kan ha en positiv effekt när man vill förhindra hjärt- och kärlproblem. Men man kom även fram till att vanlig kardioträning och yoga kan vara lika bra, något som inte alla trott tidigare. När man analyserade den inverkan som yoga har på kroppen drog man slutsatsen att en av anledningarna till att yoga har en god påverkan på hjärtat är att det reducerar negativa effekter från olika stressfaktorer. Hela konceptet bakom yoga är ett stilla och lugnt sinne, och det är känt att stress kan förorsaka många problem, speciellt i hjärtat. Man hoppas nu på att yoga ska användas i större utsträckning för att hjälpa de patienter som har hjärtproblem eller som löper en risk.

 

Här kan du läsa mer om forskningsstudien (källa: Science Daily)

 

Relaterade produkter

Taggar:

Kommentera