Användarvillkor

Aminosyror

Aminosyror är en del av proteinet och är den enheter som förbättrar muskeltillväxt och prestationsförmåga. Proteinrika livsmedel, proteinpulver och proteindrinkar hjälper oss att inta aminosyror i olika utsträckning, men för att kunna ta tillvara på en specifik aminosyras särskilda egenskaper krävs högre doser än vad som kan intas genom livsmedel eller allsidiga proteinpulver.