Mindfulness – Meditation för mental hälsa och välmående

lördag 16 maj    Inga kommentarer

Mindfulness betyder i korta ordalag att man är närvarande i nuet, det vill säga att man är medveten om sin närvaro och kontrollerar den. Det handlar om att inte bara existera, utan istället vara öppen för vem man är och vad som händer. Samtidigt är det en medveten träning i att inte döma det man ser, utan acceptera sig själv på ett djupare sätt. Man ser verkligheten som den faktiskt är, inte den förvrängda syn man kanske vant sig vid.

 


 

SungazingDet är mycket vanligt idag att inte leva helt och full i nuet. Man går igenom det som varit och tänker på vilka fel man begått, samtidigt som man oroar sig för framtiden. Många blandar också ihop verkligheten med de ide’er och förväntningar som man har, det blir som en fantasivärld. När man praktiserar mindfulness så vet man precis vad som händer omkring en. Detta innebär att man också kan göra medvetna val, istället för att fortsätta med något bara av gammal vana. För många personer har detta lett till ett rikare liv, eftersom man lyckas styra det i den riktning man önskar.

 

Känn närvaro och verklighet

Många som är kroniskt sjuka, till exempel, har lyckats vända sin situation på ett positivt sätt genom mindfulness. Man kan träna sin hjärna att reagera på ett nytt sätt genom att skicka impulser till den, och till sist så bildas det nya banor och reaktioner. Detta är en metod för att kontrollera sin egen hjärna och vara fullständigt medveten om sin verklighet och närvaro, bland annat genom olika övningar. Personer med smärtsamma sjukdomar upplever ibland en ökning av smärtan i början av övningarna, andra känner sig något yra på grund av att blodtrycket sjunker. Allt detta är övergående och man märker snabbt att resultatet uppväger dessa obehag.

 

Möt vardagen utan stress och oro

Mindfulness omfattar sju attityder, som man ska går igenom en i taget. Bland dessa finns Att inte sträva någonstans, det vill säga att tillåta sig att leva i nuet utan att behöva åstadkomma något speciellt. Ett par andra är Tålamod och Acceptans. Meditation och yoga brukar också vara en viktig del av ett mindfulness-program. Tanken är att man ska fokusera på sig själv och sin egen kropp, att utforska vem man är. Mindfulness används ofta i kombination med träning, man lär känna sin kropp och kan utnyttja den på ett helt annorlunda sätt. Resultatet är fantastiskt, man kommer att må så mycket bättre, och kan möta vardagen utan stress och oro.

 

Relaterade produkter

Taggar:

Kommentera