Inga fördelar med snabb viktminskning eller överdriven bantning

måndag 25 februari    Inga kommentarer

Att gå ner för snabbt i vikt är inte till din fördel enligt forskning från hälsoforskare vid Universitet i York. Forskarna har studerat över 11 000 patienter och fann att snabb viktminskning inte medför några väsentliga övergripande hälsofördelar i jämförelse med långsammare viktnedgång.


Normalt rekommenderas individer att gå ner cirka 0,5-1,0 kilogram i vikt vid per vecka, eftersom snabbare viktminskning är relaterad till en något högre risk för gallstenar. Definitionen av ”snabbare” viktminskning, som generellt påstås uppnås via diverse dieter och bantningskurer, är väsentligt mycket högre, cirka 4-8 kilogram per vecka beroende på utgångsläge.

Forskarna har studerat över 11 000 patienter och fann att snabb viktminskning inte medför några väsentliga övergripande hälsofördelar i jämförelse med långsammare viktnedgång. Det finns dock fortfarande skäl att tro att snabbare viktminskning kan ha bättre effekt för att mitigera risken för hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes – sådana teorier har inte avvisats. Studien är den första i sitt slag avseende utredning av sådana riskfaktorer för kardiovaskulär hälsa och diabetes.

Forskarna upptäckte initialt att de patienter som gick ner snabbare i vikt tenderade att få en större reduktion av fetma och större hälsoförbättringar än de patienter som gick ner långsamt. Dock avvisades denna slutsats i samband med att resultaten justerats för absolut viktminskning.

De menar att resultaten visar att vi behöver fokusera på långsiktig vikthantering, som kan uppnås genom att fortsatt följa den rekommenderade nivån om 0,5-1,0 kilogram per vecka.

Många bantningskurer fokuserar på snabb bantning och ”Så här går du ner 10 kilo på nolltid”, men sanningen är således att sådan kurer sällan är långsiktigt effektiva och att en långsam förändring av kost och livsstil har bättre, mer långvarig effekt.

Källa: York University. ”Faster weight loss no better than slow weight loss for health benefits.” ScienceDaily. ScienceDaily, 29 January 2019. <www.sciencedaily.com/releases/2019/01/190129124800.htm>.

Kommentera