Green Coffee – Grönt kaffe som tillskott vid träning och viktminskning

söndag 31 maj    Inga kommentarer

De flesta av oss förknippar kaffe med endera mörka bönor eller den oerhört populära färdiga drycken som är ett resultat av bönornas beredning. Innan kaffebönorna mognat är de däremot helt gröna, för att sakta bli allt mörkare, och när man pratar om grönt kaffe så åsyftar man helt enkelt de kostrelaterade produkter som tillverkas av bönor som skördas innan de nått den grad av mognad som anses rätt för kaffe.

Kaffebönor är en naturlig källa till ett flertal ämnen som på olika sätt inverkar på vår kropp och välmående. Men bönans sammansättning förändras av såväl tidens gång som av rostning. Därför har gröna bönor inte samma effekt på kroppen som färdigt kaffe, eller vanliga kaffebönor, och många av den gröna kaffebönans egenskaper har visat sig vara gynnsamma vid bland annat träning och för effektiviserad viktnedgång. Men vilka fördelar medför egentligen det gröna kaffet?

Green coffee för bättre återhämtning och snabbare resultat

På senare tid har det publicerats ett antal uppmärksammade studier som konstaterat ett flertal hälsomässiga fördelar, och många vittnar om en sorts green coffee effekt. En av de mer omfattande studierna från 2011 uppmärksammade att gröna bönor innehöll en relativt sett stor mängd klorogensyra. Detta är ett naturligt förekommande ämne som både motverkar karcinogener, har anti-inflammatoriska egenskaper samt fyller en viktig funktion när det kommer till kroppens ämnesomsättning. I studien såg man att regelbundet intag av grönt kaffe extrakt hade stor potential att främja viktnedgång. I viss utsträckning bekräftade detta resultat tidigare studier där man konstaterat att grönt kaffe minskade kroppens tendens att lagra överflödigt socker, vilket i sin tur motverkade fettinlagring. Ett flertal studier, från 2017 och framåt, har även konstaterat att grönt kaffe extrakt har antioxidativa egenskaper, vilket i sin tur gynnar allt i från återhämtning till att motverka oxidativ stress.

  • Sänker blodtrycket. Särskilt för personer med hypertension, det vill säga förhöjt blodtryck.
  • Gynnar viktnedgång. Särskilt för överviktiga.
  • Minskar att socker från kosten övergår till blodglukos vilket leder till jämnare blodsockernivåer.
  • Har antioxidativa effekter som motverkar cellskador och fria radikaler.

Hur fungerar det? Och vilka fördelar medför grönt kaffe?

Ett fåtal pilotstudier har sett ett samband mellan grönt kaffe och minskad risk för kardiovaskulär sjukdom. Men det är värt att poängtera att dessa studier understrukit vikten av fortsatt forskning, och man vet ännu inte hur pass gynnsamma effekterna är i relation till kroppens hjärt- och kärlsystem. Detta är ett spännande område för framtida forskning, men tills vidare bör man se detta som endast en teoretisk fördel.

I en sammanfattande studie från 2018 så konstaterades däremot att det på det stora hela finns många hälsofördelar, gällande såväl green coffee för viktminskning som för allmänhälsa. Där konstateradess att de områden där man sett tydligast fördelar är förbättrat blodtryck, viktnedgång, mindre blodsockerpåslag efter att man har ätit och en allmän antioxidativ effekt. Forskarna poängterade däremot att vissa grupper, så som gravida, de som ammar eller koffeinkänsliga, inte bör överskrida dagliga rekommenderade doser till följd av att grönt kaffe biverkningar kan uppstå då det fortfarande innehåller koffein.

För dig som är vill prova på Green Coffee finns följande produkter

Referenser:

1. The Use of Green Coffee Extract as a Weight Loss Supplement: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomised Clinical Trials. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2943088/

2. Consumption of Green Coffee Reduces Blood Pressure and Body Composition by Influencing 11β-HSD1 Enzyme Activity in Healthy Individuals: A Pilot Crossover Study Using Green and Black Coffee. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4123567/

3. Positive and negative aspects of green coffee consumption – antioxidant activity versus mycotoxins. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jsfa.8269

4. Consumption of green coffee and the risk of chronic diseases. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10408398.2018.1461061

5. Green coffee seed residue: A sustainable source of antioxidant compounds. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814617318009

6. A Synergistic Formulation of Plant Extracts Decreases Postprandial Glucose and Insulin Peaks: Results from Two Randomized, Controlled, Cross-Over Studies Using Real-World Meals. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6115802/

Taggar:

Kommentera