Benhinneinflammation – symtom, orsak, hjälp och förebyggande

fredag 21 juli    Inga kommentarer

Även om det hela kanske låter drastiskt så är benhinneinflammation väldigt vanligt förekommande. Trots att det är mycket mer vanligt bland personer som idrottar så kan alla drabbas. Det kan upplevas som lite missvisande att kalla det hela för en inflammation, när det egentligen är en förslitningsskada som påverkar skenbenets senfästen och underbenets muskler. Oavsett så drabbas de flesta någon gång i livet och många har uppgett att det dykt upp helt utan förvarning under tonåren så kroppen ofta växer som mest. Men, hur märker man det och vad kan man göra?

Vilka symtom får man vid benhinneinflammation?

Ibland kan det vara svårt att skilja symptomen från vanlig träningsvärk eller bentrötthet. Därför är det inte ovanligt att man är drabbad utan att veta om det. Men särskilt framträdande är en ihållande eller återkommande smärta kring smalbenet. Särskilt tydligt blir det när benet belastas och man märker att utförandet av vanlig träning eller vardagssysslor försvåras. Vanligt är även att man upplever en ständig värk. Många som har benhinneinflammation uppger att smärtan kan vara så pass ostindiskt och sporadisk att den ibland är i det närmaste omöjlig att sätta fingret på. Av dessa anledningar är det ofta bra att ta det säkra före det osäkra, och redan vid mindre känningar överväga att det handlar om just detta.

Vilka är orsakerna?

Oftast finner man orsaken i att man helt enkelt har överansträngt sig under en längre och återkommande period. Löpare som ovetandes fått benhinneinflammation men fortsätter träna är särskilt drabbade. Vanligt är även att problemet uppstår då man ökar intensiteten i sin träning snabbare än vad kroppen klarar av. Men även personer utan särskilt hög nivå av fysisk aktivitet kan drabbas. Om man har mycket pronation på någon utav fötterna är det inte heller ovanligt att detta bidrar till förslitning. Orsakerna kan därmed vara många och gör att skadan ofta går mer eller mindre obemärkt förbi.

Finns det hjälp och hur kan det hela undvikas?

Det allra bästa är att vidta förebyggande åtgärder genom tidig självbehandling. Se till inte överbelasta underbenen, se över såväl gång- som löpteknik och vila alltid vid minsta misstanke om överansträngning. Att ha skor som ger tillräckligt hög nivå av stötdämpning och stöd är likaså viktiga förebyggande åtgärder. Men när skadan väl har uppstått så är den främsta åtgärden att helt enkelt undvika den aktivitet som orsakade skadan till att börja med. Väljer man att fortsätta så finns de en överhängande risk att skadan blir kronisk och därmed mycket mer svårbehandlad.

Att i förebyggande syfte vara noggrann med uppvärmning och med riktad träning stärka tidigare drabbade områden kan förhindra att benhinneinflammation uppstår. Uppstår symptom förespråkar många att lindra dem med hjälp av massage och värmebehandling.

När bör man söka vård?

Om man har vilat en längre period och vidtagit förebyggande åtgärder utan att smärtan försvunnit så är det dags att söka hjälp. En fysioterapeut, läkare eller kunnig personlig tränare kan hjälpa dig med att såväl upprätta ett förebyggande program som att lindra befintlig smärta. Därför bör man alltid kontakta någon om smärtan kvarstår efter några veckors egenvård.

Produkter för att behandla och lindra benhinneinflammation

Se alla produkter för benhinneinflammation här.

Kommentera